סיווג קבוצות טובין

 • קבוצה מספר 1

  טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם הגבוהה ביותר

  תנאי לשחרור

  אישור מעבדת בדיקה לדגם הטובין ("אישור דגם") ואישור מעבדת בדיקה למשלוח הטובין ("בדיקת משלוח").

 • קבוצה מספר 2

  טובין שרמת הסיכון

  הטמונה בהם בינונית

  תנאי לשחרור

  הצגת "אישור דגם" ובנוסף הגשת "הצהרה" בחתימתו של היבואן.

  התנאי לשחרור הטובין בקבוצה זו כי הטובין שבמשלוח עומדים בדרישות התקן הרשמי וכי הטובין תואמים את הדגם שנבדק ואושר ע"י מעבדת בדיקה ב"אישור הדגם" שצרף לבקשתו.

 • קבוצה מספר 3

  טובין שרמת הסיכון

  הטמונה בהם נמוכה

  תנאי לשחרור

  הגשת הצהרה בחתימת היבואן בדבר התאמת הטובין לדרישות התקן הרשמי הזה.

 • קבוצה מספר 4

  טובין המיועדים לשימוש בתעשייה בלבד ולא ע"י הצרכן

  תנאי לשחרור

  שחרור טובין אלה לא יהא מותנה בקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה או אישור שחרור מותנה ויינתן לגביהם פטור מראש לפי סעיף 2 ג 2 לצו יבוא חופשי ע"י הממונה.

צרו קשר

אזור התעשייה יבנה

הירדן 8 אולם A207

08-9529650

© 2019 by one adv.