שאלות נפוצות

בכדי לייבא מוצרי חשמל או  גז על היבואן (החברה) להירשם כיבואן מוכר במשרד הכלכלה.

המסלול נקבע בהתאם להיקפי היבוא והיסטוריית ההתנהלות של היבואן.

מי רשאי לבצע יבוא של מוצרי חשמל או גז?

כיצד נקבע המסלול אליו משויך היבואן?

האם ניתן לעבוד במקביל מול מספר מעבדות?

כן, כל משלוח מטופל לגופו ללא קשר למשלוחים אחרים.

האם ניתן ליבא כל מוצר דרך מעבדה פרטית?

תהליך פתיחת השוק למעבדות פרטיות הינו תהליך הדרגתי המתבצע בארבע פעימות על פי הנחיות הממונה על התקינה.