פתיחת השוק לתחרות

״תחילתו של סעיף 46 בתום 9 חודשים מיום תחילתו של חוק זה...״

  • כניסה לתוקף - 1 באוקטובר 2017

  • מותנה בהשלמת כל ההיערכות הנדרשת

  • שתי אפשרויות הארכה של 3 חודשים כל אחת בסמכות שר הכלכלה ומותנה בהסכמת שר האוצר ואישור וועדת הכלכלה.

  • הפתיחה לתחרות תתבצע ב-4 פעימות:

מיכלי לחץ וחוזק חומרים, כימיה של מזון ומים (למעט מסנני מים ומטהרים), כימיה סביבתית (למעט מוצרי ניקוי), מוצרי צריכה חשמליים, מוצרי תעשייה חשמליים, רכב ומוצרי תעבורה (כולל אופניים ולמעט אופניים חשמליים), מתקני משחקים, קרמיקה, חומרי בנין, עמידות מבנים, בטיחות אש וכל השאר.

1 במרץ 2021

תיקון פקודת היבוא והיצוא - הוראות מעבר

מוצרים לבנים, אלקטרוניקה בידורית, כלי עבודה, מצברים.

תקשורת סלולרית, גופי תאורה, נורות, תנורי אפיה, מיקרוגלים, מתכות יקרות, חיתולים, עגלות ילדים, מטהרים ומסנני מים, אופניים חשמליים, מוצרי ניקוי.

צעצועים, עץ וחלונות (למעט עגלות), טקסטיל (למעט חיתולים), מע׳ אנרגיה (למעט תנורים), ציוד משרדי חשמלי (למעט מיקרוגלים).

יום התחילה

30 באפריל 2018

1 בדצמבר 2019